satisfactory

På Satisfactory vill vi genom innovation
driva på för att leda utvecklingen framåt
och därmed verka för en hållbar värld.

 

Satisfactory

På Satisfactory vill vi genom
innovation driva på för att leda
utvecklingen framåt och
därmed verka för en hållbar värld.

Hållbar produktutveckling

Hållbarhet är ett vitt begrepp som vi valt att koka ner till tre fokusområden.

 

hållbar produktutveckling, satisfactory

Koldioxidavtryck

Våra produkter ska ha lång livslängd och vara möjliga att återanvända. När produkten är uttjänt ska materialet gå att återvinna.

hållbar produktutveckling, satisfactory

Giftfritt

Lättflyktiga, organiska ämnen (lösningsmedel) ska hålla en mycket låg nivå.

hållbar produktutveckling, satisfactory

Socialt hållbart

Materialframställan till våra produkter ska ha positiv inverkan på den sociala miljön.

Marknadsundersökning

Marknads-
undersökning

Vi genomför nu en marknadsundersökning för att lära oss av våra målgrupper och potentiella kunder. Vi vet att vi i en nära dialog med er kommer att nå ut längre och skapa produkter som motsvarar era behov .

Vår vision

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”
Gro Harlem Bruntland
Bruntlandkommissionen, Our Common Future.

Vår vision är att genom innovativt tänkande och smart produktutveckling verka för en hållbar framtid. För att göra det möjligt har vi i bolaget samlat spetskompetens inom design, industriprocesser, miljöteknik, marknad och digitala medier.

 

Om oss

Företaget startades av Fredrik Bengtsson, med stor kunskap om industriell tillverkning, och Sara Vinterhav med lång erfarenhet av utveckling, design och brukaranvändning inom fastighetsbranschen.

Till företaget har sedan Kristina Emilsson, med gedigen kunskap och erfarenhet kring hållbarhet och material samt Olle Lindberg med bred erfarenhet av marknadsföring och digitala medier och e-handel anslutits. Företaget startades för att utgöra en plattform för innovation och hållbar produktutveckling.

Kontakt

Fredrik Bengtsson
VD/industri-processansvarig
+46 (0)0738521890
fredrik.bengtsson(at)satisfactory.nu

Sara Vinterhav
Kreativ ledare/designansvarig
+46 (0)736 42 45 57
sara.vinterhav(at)satisfactory.nu

Kristina Emilsson
Hållbarhetschef
+46 (0)703915493
kristina.emilsso(at)satisfactory.nu

Olle Lindberg
It- och marknadschef
+46 (0)706639933
olle.lindberg(at)satisfactory.nu

 

 

 

Kristina Emilsson
Hållbarhetschef
+46 (0)703915493
kristina.emilsso(at)satisfactory.nu

Olle Lindberg
It- och marknadschef
+46 (0)706639933
olle.lindberg(at)satisfactory.nu